BNK48 Gen2 : เกมร้อนแรง! ค้นหาโอชิในใจคุณ

ร้อนแรง! มากไม่ถึงครึ่งวัน เกมนี้ได้ถูกเล่นไปแล้วกว่า 3 พันครั้ง !!! เดิมทีเราจะลงข่าวกันคืนนี้ แต่ด้วยกระแสทำให้เราต้องรีบส่งต่อกัน เชิญมาลองเล่นกัน ว่าใครคือโอชิของคุณสำหรัับ BNK48 Gen2 ในเกม ค้นหาโอชิของคุณ BNK48 2nd Generation […]