[Ota Story] ชายครึ่งชีวิต มาพร้อมกับ OTARUTO

#ชายครึ่งชีวิต กลับมาพร้อมเรื่องเล่าวันที่ได้จับมือน้อง "ปัญ #PunBNK48"  ครั้งแรก ทำอย่างไรให้นิ่ง ทำอย่างไรจึงเก็บบรรยากาศช่วงเวลานั้นได้อย่างเต็มที่ ตามอ่านกันได้ใน "ชายครึ่งชีวิตสู่งานจับมือ BNK48"

ยังไม่หมด #OTARUTO ได้รีวิววิธีการเล่น Game Card BNK48 Aitakatta ให้พวกเราอ่านกัน เกมมีไว้เล่นไม่ได้มีไว้เก็บนะครับ ใน "SP.02.2 รีวิวเกมการ์ด BNK48 AITAKATTA"

อ่านกันแล้วอย่าลืมมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟังกันบ้างนะ #CapKave 🙂

Posted in Ota Story, OTARUTO, ชายครึ่งชีวิต.

Leave a Reply