[Ota Story] BNK48 WORLD SENBATSU by OTARUTO

OTARUTO ถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างงานเลือกตั้ง AKB48 53rd Single World Senbatsu ซึ่งมีน้องๆ BNK48 ทั้ง 10 คน เข้าร่วมลงสมัคร และได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงในงานดังกล่าวอีกด้วย
ร่วมอ่านเพื่อจดจำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของน้องๆ กันครับ

http://bnk48ota.com/ota-story/otaruto-013/

EP.11 วันที่โลกต้องจารึก 16 มิถุนายน 2561 BNK48 World Senbatsu by OTARUTO

Posted in BNK48 Event, Ota Story, OTARUTO.

Leave a Reply