[Ota Story] ลุ้นแผ่นรองแก้ว BNK48

ตอนนี้แผ่นรองแก้วได้หมดจาก BNK48 Cafe แล้ว ไม่นานของสะสมใหม่ก็จะออกมา ตามดูกันว่า OTARUTO เจอประสบการณ์อะไรมาบ้างกับแผ่นรองแก้วใน EP.10 ลุ้นแผ่นรองแก้วหลังจากประกาศแถมวันที่ 2 @ BNK48 CAFE

 

EP.10 ลุ้นแผ่นรองแก้วหลังจากประกาศแถมวันที่ 2 @ BNK48 CAFE

Posted in BNK48, Ota Story, OTARUTO.

Leave a Reply