OTARUTO EP.07 การเดินทางไปรับซิงเกิ้ลที่ 3 ของ BNK48 “SHONICHI”

ก่อนจะไปงานจับมือในวันพรุ่งนี้ เรามาเริ่มสร้างบรรยากาศจากเรื่องเล่าของ OTARUTO กัน กับการสุ่มและการเทรดใน EP.07 การเดินทางไปรับซิงเกิ้ลที่ 3 ของ BNK48 “SHONICHI”

 

EP.07 การเดินทางไปรับซิงเกิ้ลที่ 3 ของ BNK48 “Shonichi” by OTARUTO

Posted in BNK48, Ota Story, OTARUTO.

Leave a Reply