EP.06.2 การแสดงของ BNK48 ในงาน Tokyo Idol Fest. 29 เมษายน 2561 by OTARUTO

แม้จะนกว่อนเธียร์เตอร์ หรืองานจะยุ่งจนหัวฟู แต่ OTARUTO ก็ยังฝากเรื่องมาเล่าให้อ่านกันแก้อาการนก ชมตอนจบของงาน Tokyo Idol Fest. กันเลย คลิก! EP.06.2 การแสดงของ BNK48 ในงาน Tokyo Idol Festival in Bangkok Comic Con วันที่ 29 เมษายน 2561 : 25 May 2018

 

EP.06.2 การแสดงของ BNK48 ในงาน Tokyo Idol Festival in Bangkok Comic Con วันที่ 29 เมษายน 2561

Posted in BNK48, BNK48 Event, Ota Story, OTARUTO.

Leave a Reply