BNK48 Gen2 : สัมภาษณ์ผู้สร้างเกม “ค้นหาโอชิของคุณ BNK48 2nd Generation”

เพื่อนๆ สนใจเล่นกันแล้วมากกว่า 1 หมื่น ! ครั้ง
OTARUTO หนึ่งในทีมผู้สร้างเกม “ค้นหาโอชิของคุณ BNK48 2nd Generation” สัมภาษณ์ทีมผู้สร้างตามคำเรียกร้อง ลองอ่านกันดูครับว่า ใจต้องขนาดไหนถึงทำได้ขนาดนี้โดยไม่ต้องมีใครจ้าง … สนุกวนกันไปนะครับ คาดว่าทีมผู้สร้างจะมี patch ใหม่และเผยสถิติสนุกๆ มาให้เราชมกันในเร็วๆ นี้ ..
คลิกอ่านจากภาพด้านล่างได้เลย

SP.01 สัมภาษณ์ผู้สร้างเกม “ค้นหาโอชิของคุณ BNK48 2nd Generation” by OTARUTO : 7 May 2018

Powered by #รอยยิ้มของอุ๋ง และ #monkix และ #otaruto

Posted in BNK48 2nd, Ota Story, OTARUTO.

Leave a Reply